The Next Web

Minorhandboek

Inleiding

Binnen de opleiding Communication & Multimedia Design werken we met een aantal minoren, waaronder de minor “The Next Web”.

In The Next Web staan vernieuwende webprojecten en apps centraal, waarbij we proberen om mens en techniek zo nauw mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. We vinden het belangrijk dat multimedia-ontwerpers begrijpen voor wie ze producten maken en waarom. Opdrachten komen uit het bedrijfsleven, de non-profitsector of de overheid en lopen via het Kenniscentrum van CMD. Daarnaast gaan we partnerschappen aan met bedrijven om samen tot nieuwe inzichten en uitwisseling van kennis, ervaring en talent te komen.

Deze minorwijzer geeft een overzicht van de structuur en inhoud van de minor, van de deadlines en de oplevervoorwaarden.

Doel van de minor

Veel afgestudeerde CMD-ers komen in het werkveld terecht als interaction/user experience designer, webvormgever, adviseur of programmeur. In deze minor wordt aandacht besteed aan al deze aspecten van het werkgebied. Daarnaast is er veel aandacht voor de aanpak van een opdracht: Hoe werk je vanuit een vaak een onduidelijk probleem, naar een werkende oplossing en hoe hou je rekening met alle belangrijke en relevante variabelen.

Communicatie

De minor The Next Web heeft een aantal communicatiekanalen. Het belangrijkste kanaal is de mailinglist. Alle belangrijke mededelingen worden hiermee gedaan. Voor deze mailing lijst * moet * je aangemeld zijn. Meld je hier aan.

Voor de dagelijkse directe communicatie hebben we een eigen Slack Team Zorg dat je daar lid van bent. Tijdens de introweek kunnen we je helpen om dat voor elkaar te krijgen. Belangrijke mededelingen en collegemateriaal zullen hierop verschijnen.

Daarnaast is er de website van de minor http://www.thenextweb.eu. De website verzamelt de informatie die via andere kanalen is verspreid.

Naast deze kanalen is de minor ook actief op twitter en op facebook. Op twitter onder het account @minorthenextweb, Facebook als de groep mtnwcmd. De informatie op deze kanalen is bedoeld als achtergrondmateriaal. Je hoeft deze kanalen niet actief te volgen, er zullen geen belangrijke organisatorische mededelingen worden gedaan.

Rooster / Planning

Het rooster van de minor is te vinden op de http://www.thenextweb.eu. De complete planning vind je op Google Calendar. Voeg deze Calendar toe aan je eigen agenda.

Docenten

Jan-Wessel Hovingh

Aanwezig: Maandag t/m Woensdag, Donderdag studiedag.
Plaatje + verhaaltje: cmd site.

Expertise: Interactieontwerp, User Experience Design, Grafische Vormgeving, Design Research, Klanten.

Rol: Minorcoördinatie, regelneef, flapdrol, docent design & user experience

Achtergrond: Communicatie Vormgeving Academie Minerva Groningen, Master Design Willem de Kooning Academy Rotterdam. 18 jaar ervaring als (interactie) ontwerper & vormgever, zowel freelance als in dienstverband.

Afspraken via MijnCMD Consults Mentorgesprekken

Raymond van Dongelen

Aanwezig: op dinsdag t/m donderdag. Dinsdag en donderdag tot 14.45.
Plaatje + verhaaltje: CMD site.

Expertise: Design science, Informatica voornamelijk toegespitst op Apps.
Rol: app lessen, design science.
Consults: Afspraken kan via de CMD website.

Achtergrond: HBO Informatica aan de NHL Hogeschool,
Master Applied Communication Science Universiteit Twente.

Afspraken maken via de CMD website.

Sjef Smeets

Aanwezig: Maandag t/m donderdag
Plaatje + verhaaltje: CMD site.

Expertise: Interaction Design, Research, Functional Design, Usability, Experience Design
Rol: Interaction design

Amarins Schuilenburg

Aanwezig: maandag t/m woensdag
Plaatje + verhaaltje: CMD site

Afspraken: mondeling aangeven tijdens intervisie.

Expertise: Projectmanagement, Scrum

Achtergrond: Media en Entertainment Management, Certified Scrum Master, Managementvaardigheden, eigen bedrijf in (klant)communicatie, commercieel consultant

Tjerk Dijkstra

Expertise: Front/backend development;

Achtergrond: CMD Leeuwarden, iWink Groningen

Huisregels

Inhoud

Inleiding

In dit hoofdstuk vind je meer informatie over de inhoud van de minor.

Vaste lessen

Product Owner overleg De Product Owners van alle teams komen op maandagochtend bijeen om te overleggen over de dagelijkse gang van zaken in de minor. Hierbij is de minorcoördinator aanwezig.

Weekopening

Elke week start met een weekopening. Elke weekopening heeft dezelfde structuur. Ten eerste worden er organisatorische zaken besproken. Zoals de planning van de week. Daarnaast zullen een aantal studenten een actueel onderwerp uit het vakgebied op pakken. Elke student wordt voor een sessie ingedeeld.

Community bijeenkomst

Om je te helpen om te werken aan je kennis op een bepaald vakgebied zijn er community bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten kun je gebruiken om te overleggen met een docent en met medestudenten over het onderwerp.

Er zijn communities voor:

Design research

Als je een project start, dan is er vaak nog veel onduidelijk. De opdrachtgever geeft je een probleem, maar weet vaak niet goed naar welke oplossing hij op zoek is. Daarnaast is het niet duidelijk welke oplossing zou kunnen werken.

Door Design research leer je gestructureerd te gaan zoeken naar een oplossing voor een „design gap”. Op basis van het design thinking framework weet je welke stappen je kunt doorlopen.

Voor de sessie wordt gebruik gemaakt van het boek „Design thinking” van „Robert Curedale”.

Interaction design

Interaction design binnen de minor sluit naadloos aan bij design research. Je zult veel moeten ontwerpen, veel moeten prototypen en dit voorleggen aan de eindgebruikers. Begrijpen ze wat je gemaakt hebt en levert dit het gewenste resultaat op?

Programmeren

De programmeerlessen worden op een aantal verschillende niveaus gegeven. Ten eerste is er het onderscheid tussen web programmeren en app programmeren. De app programmeer sessies zijn bedoeld voor gevorderde programmeurs.

De web programmeer sessies die op dinsdag worden gegeven zijn bedoeld voor beginnende programmeurs, de sessie die op donderdag worden gegeven zijn bedoeld voor gevorderde programmeurs.

Voor de programmeurs die een stap verder willen is er de software engineering community. In de community of Software Engineering worden software engineering in de breedste zin van het woord behandeld. Principes als UML, Design patterns, frameworks maar ook Data-structuren, object-oriëntatie, polymorphisme, overerving, recursie en data encapsulatie komen aan bod. De community komt twee wekelijks bijelkaar. Contactpersoon is Gerben Wiersma.

Design

Je wilt een mooie site maken. Of een app. Of beide. Hij moet het doen op een Android en een iPhone. iPhone 7? Die ook. En met touchscreen functionaliteit. Maar hij moet het ook goed doen op een gewone computermonitor. Dat betekent dat je rekening moet houden met duizenden devices en duizenden resoluties tussen 240x180 en 2560x1600 pixels.

We need a responsive designer.

Of het nou UX, UI of grafisch ontwerp is, de tijd dat je een Photoshopbestand bij de HTML'er of developer over de schutting gooit en terugkomt als het klaar is, ligt achter je. Je leert om binnen een team na te denken over functionaliteit, gebruiks-ervaring en esthetiek. Een design samenstellen in een agile traject, gebaseerd op Rapid Prototyping.

Snel demo's opleveren om te kijken of je ideeën werken. Testen. Werkt niet? Geeft niet. Doen we het nog een keer. Development en design gaan hand in hand. Is het dan alleen nerden wat de klok slaat? Nee. Een goed ontworpen site of app staat of valt met een ideale mix van functionaliteit en esthetiek. Wat wordt als 'mooi' of 'prettig' ervaren, en waarom? Je leert designtools gebruiken en weloverwogen keuzes te maken op met van kennis van kleur, beeld en typografie. Pittig? Ja. Hard werken? Ja. Maar wel gaaf.

Intervisie projectmanagement

Ben je Scrum Master of Product Owner? Iedere twee weken komen jullie bijeen om te bespreken hoe het met de competentie Projectmanagement gaat. Jullie wisselen informatie, ervaringen en tips aan elkaar uit. Hierbij is de docent Projectmanagement aanwezig.

Scrum

Het aanpakken van een project is moeilijk. Je team is nieuw, de opdrachtgever is nieuw. Je kent het probleem niet, het domein niet. Maar toch wordt je gevraagd naar welke oplossing haalbaar is. Om hier grip op te krijgen maken we gebruik van de werkmethode scrum. In de derde week van de minor zal er een bootcamp scrum worden georganiseerd. Na deze bootcamp heb je voldoende kennis om scrum toe te passen in je project. Scrum valt onder de competentie Projectmanagement.

Werkwijze binnen de minor

Teamwork

Je pakt de opdracht aan met je team. Hiervoor heb je een goed team nodig. Bij alle teams zullen we letten op het teamproces.

Dit teamproces heeft een zachte kant: hoe zijn de expertises verdeeld, worden problemen besproken, wat is er gedaan om een team te formeren.

Het teamproces heeft ook een harde kant: wordt er gestructureerd gepland, wat staat er allemaal in product backlog, hoe is de werkverdeling geweest, wordt er gereflecteerd op het handelen, wordt er iets met de reflectie gedaan?

Peer review

Je team wordt bij de start van het semester gekoppeld aan een ander team. Dit andere team kun je inzetten om tussentijds feedback te krijgen op je werk. De feedback die je gegeven hebt neem je schriftelijk mee, en kun je inzetten voor de competentie "Sharing".

Beoordeling

De beoordeling van alle competenties wordt gedaan door vakdocenten. Bij elke competentie die je wilt laten beoordelen maak je een verantwoording. In deze verantwoording geef je puntsgewijs aan waarom je de competentie hebt behaald. Hierbij maak je gebruik van de behaviours van de competentie.

Gebruik hiervoor de aanwijzingen op de CMD website: Het profiel is hier te vinden. Gebruik ook de niveaubeschrijvingen, die vind je hier.

Belangrijk bij de beoordeling zijn twee zaken: Ten eerste moet is het belangrijk om dat je laat zien dat je een goed proces hebt gevolgd. Laat zien dat je geëxperimenteerd hebt, laat tussenproducten zien e.d. Ten tweede is het eindniveau van belang. Je zult ook een minimaal eindniveau moet halen voor een competentie.

Randvoorwaarden beoordeling

Toetsvormen

Binnen de minor worden de volgende toetsvormen toegepast:

Deze vormen worden in detail beschreven in het toetsplan CMD.

Opdrachten

Aanbod

Vanuit het Kenniscentrum Multimedia wordt er een aantal projecten aangeboden. De opdrachten zijn vooraf besproken met Raymond en Jan Wessel.

Tijdens de kick-off worden deze projecten gepresenteerd. Kies zorgvuldig op basis van je interesse en leervragen. Niet alle opdrachten bieden bijvoorbeeld ruimte voor een uitgebreid onderzoekstraject.

Eigen opdrachten

Naast de opdrachten die door het kenniscentrum worden aangeboden, kun je een eigen opdracht doen. Als je een eigen opdracht wilt doen, dan moet je dit tijdig bespreken met Raymond. In de praktijk betekent dit dat je voor de laatste maand van de minor toestemming moet hebben, om de volgende minor een eigen opdracht te mogen doen.

Sollicitatie procedure opdrachten

Als je in deze periode Product Owner wilt zijn, dan kun je dit in de eerste week aangeven. In de tweede week komen de productowners bijeen, en worden de opdrachten verdeeld.

Wie geen Product Owner wil zijn, selecteert uit de verschillende opdrachten zijn top drie. Per opdracht geef je een motivatie aan.

De motivaties worden door de Product Owners doorgenomen, en zij kiezen met wie ze het gesprek willen aangaan. De sollicitatiegesprekken hebben een lengte van maximaal 10 minuten. Van belang bij de teamsamenstelling zijn:

Tijdens dit hele traject zijn er docenten aanwezig. De rol van de docenten is ondersteunend, de Product Owners zijn als groep verantwoordelijk voor het samenstellen van de groepen.

Afstemmingsgesprekken

Een maand voor het einde van het semester zullen de afstemmingsgesprekken plaatsvinden, deze worden ingepland door het Kenniscentrum. De gesprekken hebben als doel om officieel vast te stellen wat er uiteindelijk opgeleverd zal worden. Voor de opdrachtgever is dit het laatste moment om eventuele vragen te stellen, aanpassingen voor te stellen, etc.

Bij dit gesprek dienen ALLE groepsleden aanwezig te zijn. Ook de betrokken begeleider en de contactpersoon vanuit het Kenniscentrum zullen aanwezig zijn. Ter voorbereiding op dit gesprek vullen jullie als groep het afstemmingsformulier in. Je bespreekt het formulier voor het gesprek met je tutor. Belangrijk bij het invullen van dit formulier is om zoveel mogelijk details te vermelden, dit om miscommunicatie na afloop van het project te voorkomen. Uiterlijk twee werkdagen voor het afstemmingsgesprek stuurt de projectmanager het ingevulde formulier naar de opdrachtgever te mailen zodat hij/zij ook de gelegenheid heeft om het rustig door te lezen. Het afstemmingsgesprek hoeft door een goede voorbereiding niet langer dan een half uur te duren. Zorg ervoor dat je als projectmanager het formulier digitaal bij je hebt, zodat je tijdens het afstemmingsgesprek direct de aanpassingen kunt verwerken. Na afloop wordt het formulier gedeeld met de betrokken partijen.

Globale planning

Kalender week Projectweek Sprint Opzet
36 -2 nvt Kickoff
37 -1 Briefing / teamsamenstelling
38 1 0
39 2 0
40 3 1 Talk nerdy to me
41 4 1
42 5 Peerfeedback + deadline 19-10
43 Herfstvakantie
44 6 2 Assessment
45 7 2 Assessment
46 8 3
47 9 3
48 10 4
49 11 4
50 12 5
51 13 5 Kerstontbijt
52 Kerstvakantie
1 Kerstvakantie
2 6
3 6 Deadline + Eindpresentatie
4 Assessment
5 Assessment
6 Start semester 2

Mijlpalen

Je bent vrij in de keuze voor het materiaal dat je aanlevert bij de assessments. Bij het eerste assessment zijn er wel zaken die we graag zouden willen zien.

Design gap:

Een professionele organisatie:

Presentaties: Beide presentaties zijn verplicht. Bij afwezigheid wordt het assessment geannuleerd.

Wijze van aanleveren

Het materiaal lever je als groep aan in een zip bestand. Dit zip bestand verstuur je naar Raymond van Dongelen via Wetransfer. In het hoofdstuk inlevervoorwaarden wordt de structuur van de Zip-file besproken.

Je leertraject

CMD is een vraag-gestuurde, competentiegerichte opleiding. Je leert (binnen grenzen) wat jij wilt leren. Dit geeft veel vrijheid, maar ook veel verantwoordelijkheid. Hoe weet je of hetgeen waar je mee bezig bent van voldoende niveau is?
In de beoordeling wordt gekeken naar het bewijsmateriaal dat jij geeft voor jouw leerdoelen in jouw situatie.

PDCA

Het leertraject is vormgeven rondom de PDCA-cyclus. Je start met een plan, in de context van cmd een pop. Met dit plan ga je aan de slag "do". Gedurende dit traject stel je je pop bij, en maak je concreet wat je geleerd hebt "check". Aan het eind van het traject reflecteer je, en stel je je handelen bij "act".

De beoordeling binnen de minor is gebaseerd op het toetsplan van CMD.

Pop

Om ervoor te zorgen dat je de periode goed plant, maak je een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit pop is je middel om erachter te komen hoe je aan je EC’s gaat komen. Je bespreekt hierin het bewijsmateriaal dat je wilt gaan vergaren voor de competenties waarin je je wilt verbeteren. Bouw door op feedback die je in de vorige jaren van je studie hebt gekregen. Je pop bespreek je met je mentor, doel is om zekerheid over je aanpak te krijgen. Voordat je een assessment in gaat maak je een verantwoordingsdocument voor de competentie die je laat beoordelen. Hierin beschrijf je waarom je nu competent bent. Het pop speelt geen rol in reguliere assessments.

Mentor

Elke student heeft een mentor, met de mentor bespreek je je plannen voor de periode. Je mentor is meestal ook je tutor. Gebruik je mentor om je te adviseren over hetgeen je kunt leren, en vraag feedback op je plannen.

BOKS

In de Body Of Knowledge and Skills kun je vinden welke literatuur de opleiding aanraad om je een bepaald onderwerp eigen te maken. Daarnaast hebben we binnen de minor de "Toolboks". Dat is een koffer met Minor-specifieke literatuur. Van de meeste boeken hebben de digitale versies zodat niemand zonder hoeft te zitten.

Verantwoordingsdocumenten

Aan het begin van de minor maak je in overleg met je mentor een inventarisatie van welke kennis en vaardigheden je van plan bent om te ontwikkelen. De punten verwerk je in je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Input voor dit plan is de feedback/feed forward die je bij vorige assessments hebt gekregen. Hoe verder je komt in de minor, hoe concreter je kunt zijn over wat de leeropbrengst van de minor is geweest. Aan het einde van de minor kun je daardoor een heldere rekening presenteren aan je beoordelaars waaruit blijkt op welke gebieden je welke kennis hebt verworven en waaraan dit te zien is. Om een heldere rekening te maken is het verstandig om tijdens de minor te werken aan een timeline. De timeline bevat de stappen die je gezet hebt om iets te leren. De timeline maakt onderdeel uit van het groeiportfolio, de rekening bestaat uit een heldere koppeling tussen de behaviours/ leerdoelen en bewijsmateriaal.

Aan de hand van de rekening krijg je feedback en feed forward van je beoordelaars. Dit vormt weer de basis voor je plannen voor de volgende periode.

Documenten

Het groeiportfolio:

Reflectie:

De rekening bestaat uit de volgende zaken:

Voorbeeld

Stel je wilt beter worden in het doen van literatuuronderzoek. In het begin van de periode kun je hier een aantal doelen bij bedenken:

Deze doelen staan in je pop, en bespreek je met je mentor. Met hem bespreek je ook het niveau en het aantal EC dat je hiervoor kunt opnemen.

In je timeline beschrijf je hoe je hier aan gewerkt hebt. Bijvoorbeeld welke websites je hebt gelezen, welke boeken je hebt geraadpleegd en wanneer.

In de rekening beschrijf je de resultaten. Dit doe je heel concreet:

Bij code kun je verwijzen naar specifieke commits die aantonen dat je iets geleerd hebt.

Assessment dag

Bij elk assessment wordt je beoordeeld aan de hand van je eigen leerdoelen. Bij het assessment zijn drie docenten betrokken. De rekeningen vormen de belangrijkste input voor het assessment. Een assessment heeft een doorlooptijd van twee uur. Aansluitend aan het assessment krijg je feedback van je beoordelaars. Deze feedback ontvang je binnen twee weken ook schriftelijk via de CMD website. De EC's die zijn verkregen worden binnen twee weken verwerkt in Educator.

De schriftelijke feedback en feed forward gebruik je in het volgende semester voor je nieuwe leerdoelen.

Procedure

Het assessment start met het vaststellen van te te beoordelen competenties. Het te beoordelen team neemt de leiding om uit te leggen waarom teamleden competent zijn. Centraal staat het geven van een toelichting van het competent zijn op de opgenomen competenties.

Beoordelings-voorwaarden per competentie

Teamwork

Teamwork wordt aan het eind van de periode beoordeeld. Binnen de minor wordt expert niveau niet beoordeeld. De professionaliteit van de interne organisatie van het team worden ook meegenomen in de competentie. Een schriftelijk verantwoording is essentieel. Denk bij teamwork aan de volgende zaken:

Projectmanagement

Neem je Projectmanagement EC’s op dit semester? Dan ga je aan de hand van de werkmethode scrum operationeel leidinggeven aan een projectteam en contact onderhouden met opdrachtgever en belanghebbenden. Voor projectmanagement op gevorderd niveau is het belangrijk dat je verdieping zoekt en niet meer op basisniveau ‘doet'. Je gaat aan de hand van situaties bewust keuzes maken, middelen inzetten of zaken aanpassen. De tweedeling Leiderschap en Administratieve Organisatie is binnen Projectmanagement erg belangrijk. Je werkt aan een goede relatie tussen Scrum Master en Product Owner. Als laatste zet je het scrumproces bewust in en let hierbij op drie elementen: rollen, middelen, meetings. Je inzet binnen de intervisiegroep wordt meegenomen in de beoordeling.

Sharing

Er zijn een aantal manieren om binnen de minor te werken aan de competentie sharing:

Growth & Reflection

Growth & Reflection wordt aan het eind van het semester beoordeeld door je mentor. Hierin spelen een aantal zaken een rol:

De beoordeling vindt plaats in de vorm van een assessment. Expert niveau wordt niet binnen de minor beoordeeld.

Inlevervoorwaarden

Dit document beschrijft de inlevervoorwaarden van "The Next Web", materiaal aangeleverd bij peer- en eindassessment dient aan deze eisen te voldoen. Voldoet het materiaal niet aan de voorwaarden, dan wordt het niet beoordeeld. Het materiaal wordt ingeleverd in een zip bestand. Het zipbestand bevat de groepsnaam inclusief code. Dus bijvoorbeeld "NW1 mijn groepsnaam.zip"

Dit bestand bevat de volgende indeling:

Dit geheel wordt digitaal ingeleverd bij de minor via dongelen@nhl.nl via wetransfer.com Documenten bevat in ieder geval:

Aandachtspunten: Het rapport is volgens de APA-norm geschreven. In de teksten een verwijzing naar de bron, in de voetnoot van de pagina de uitgebreide bron en achterin het rapport een volledige bronnenlijst. De verschillende onderdelen van het projectrapport dienen een heldere samenhang te hebben. Zorg dat de conclusies van de research als kader dienen voor de conceptingsfase, en de conceptuele uitwerkingen weer aansluiten bij de Designfase.